Wil je graag een van de routes lopen?

Kijk dan op de website van de Halderbergse Kinder Kunst Route: Halderbergse Kinder Kunst Route (myportfolio.com)

 

Ik heb voor mijn eigen gemeente, gemeente Halderberge, mee mogen werken aan de Kinder Kunst Routes. Het idee en de uitwerking is van Nelleke van Aken van de Marktplaats Cultuureducatie. Ik heb als illustrator gezorgd voor het ontwerp en de vormgeving van de kaarten en de website. Samen hebben we voor alle vijf de kernen, die samen Halderberge vormen, een route opgezet langs alle belangrijke kunstwerken en monumenten. Bij het verzamelen van informatie over de kunstwerken is een beroep gedaan op de Heemkundige kringen en inwoners uit de gemeente Halderberge en samen met Nelleke heb ik de teksten geschreven. 

Voor de scholen is de wandeling zo vorm gegeven dat de leerlingen de kunstwerken van de kern waarin de school staat, lopend kunnen bezichtigen. Iedere kern heeft een eigen route. De routes zijn afzonderlijk te lopen (of fietsen), maar er kunnen natuurlijk meerdere kernen bezocht worden. Zo leren kinderen meer over de culturele geschiedenis van hun eigen kern!

Ontstaan van het idee

Het grote succes van de Kunst- en atelierroute Halderberge heeft het idee opgeleverd om ook een kunstroute te realiseren voor kinderen en het onderwijs. Daarnaast is er in het collegewerkprogramma vastgelegd dat er een actieplan ‘Kunst in de openbare ruimte’ moet worden opgesteld. De KinderKunstRoute loopt daar op vooruit.

Marktplaats Cultuureducatie Halderberge wil met het ontwikkelen van de KinderKunstRoute een bijdrage leveren aan de vraag vanuit het onderwijs voor meer projecten uit de culturele omgeving van de leerlingen. Door aan de route een digitale kaart en aanvullende informatie op de website te koppelen, wordt de route ook toegankelijk gemaakt voor alle inwoners van Halderberge en andere belangstellenden, bijvoorbeeld binnen het toerisme.

 

In de route zijn kunstwerken opgenomen die:
- Cultuurhistorische waarde hebben
- Beelbepalend zijn voor de gemeenschap
- Een bijzondere kunststroming vertegenwoordigen
- Sociaal emotionele waarde hebben
- Van een plaatselijke kunstenaar zijn

De kaarten

Bij ieder kunstwerk is een omschrijving op de achterkant van de kaart te vinden en een vraag of een opdracht. Deze opdrachten nodigen uit tot samen praten en zo te reflecteren op de kunstwerken. De teksten en vragen kunnen zelfstandig gelezen worden en bij jongere kinderen kan een begeleider de teksten lezen. Op deze manier kunnen alle leeftijden deel nemen aan de route.

 

Om al een voorproefje te nemen op meer kunst in de openbare ruimte is er op de routekaart een vakje leeggelaten. Hierop ontwerpen de leerlingen zelf een kunstwerk dat zij graag geplaatst zien in hun eigen dorp. En wie weet zitten er ontwerpen tussen die daadwerkelijk met plaatselijke kunstenaars uitgevoerd gaan worden. Doordat er ook een digitale kaart is, is het aanbrengen van wijzigingen vrij gemakkelijk te realiseren. Bij veel veranderingen worden er nieuwe fysieke exemplaren gemaakt, waarin de aanpassingen in de route opgenomen zijn.

De lancering

Op 29 september 2023 vond in Stampersgat de lancering plaats van de Halderbergse Kinder Kunst Route. Patrick Schouw, wethouder van Cultuur, opende samen met leerlingen van groep 4, 5 en 6 van basisschool De Steiger de route en ging deze ook samen met hen lopen.

In de media

BN DeStem: Klik hier

Internetbode: Klik hier

Nieuws.nl: Klik hier